Ez a weboldal a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és védi a tudomására jutott személyes adatokat.

Ezúton tájékoztatjuk látogatóinkat a személyes adatok védelme és kezelése körében végzett tevékenységünk főbb információiról. Esetleges észrevételei, kérdései, illetőleg panasz esetén forduljon hozzánk bizalommal a honlapon található elérhetőségeink egyikén!

A jelen nyilatkozat a honlapon található valamennyi szolgáltatásra kiterjed.

1. Hozzájárulás

Honlapunk használatával, igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatásaink igénybevétele során a tudomásunkra jutott személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük. Tekintettel arra, hogy nem áll módunkban a hozzájárulás jogszerűségét ellenőrizni, a hozzájárulás jogszerűségért Ön, illetőleg törvényes képviselője szavatolnak.

Adatkezelő: Pekesgile Bt. (6753 Szeged Adorján utca 39.)

2. Fogalmak

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

A személyes adatok valódiságáért, illetőleg pontosságáért Ön felel.

3.Adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja a weboldal szolgáltatásainak nyújtása. További hozzájárulás alapján az adatkezelő személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél) céljából is felhasználhatja.

Ön kérheti a megadott személyes adatainak módosítását, törlését – az ún. kötelező adatkezelés kivételével –, illetőleg az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérhet az info@buildweb.eu e-mail címre küldött levelében. Személyes adatait kérelem nélkül is töröljük, ha kezelés jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy más jogosult hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az általunk nyújtott szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. iWiW, Twitter, Facebook, stb.) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

4. Kezelt adatok:

Szolgáltatásaink kapcsolatban a következő információkat szükséges megadni, melyek szolgáltatás típusonként eltérőek lehetnek:

Név, e-mail cím, cím, telefonszám.

Bankkártya és hitelkártya adatokat cégünk nem kér.

Regisztráció, bejelentkezés, „cookie“-k használata és webfigyelés: Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (ideiglenes és tartós) cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal gyűjtünk nem személyes adatokat (pl.: IP cím, böngésző típusa és (a szolgáltatásunkat mobil eszközön keresztül igénybe vevő felhasználók esetén) egyedi eszközazonosító, operációs rendszer és hosszúsági/szélességi fok – a továbbiakban: „nem személyes adatok”). A nem személyes adatok segítségével követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény javítása céljából.

A cookie-król

Mit nevezünk cookie-nak?

Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson azáltal, hogy a cookie-k „megjegyzik“ Önt és személyes beállításait. A cookie egy egyszerű szöveges fájl (általában néhány KB terjedelmű), amelyet weboldalunk az Ön számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a weboldalunk tudja lekérni vagy elolvasni. A cookie-kat elképzelheti úgy, mint a weboldal memóriáját, amelynek segítségével a weboldal többszöri látogatása után képes megjegyezni Önt.

Minden cookie egyedi a webböngészőhöz szabottan. Olyan információkat tartalmaz, mint például egyedi azonosítóérték, oldalnév, valamint néhány számérték. Ezek segítségével az Ön és a weboldal közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: „munkamenet-cookie-k“ és „maradandó cookie-k“. A „munkamenet-cookie-kat“ (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egyik oldalról a másikra látogat, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A „maradandó cookie-k“ (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a weboldal – bár személyesen nem azonosítja be Önt – felismeri, mint visszatérő látogatót.

A cookie-k kezelése

Hogyan kezelheti a cookie-kat?

Webböngésző cookie-k

A standard webböngészők, mint amilyen az Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari stb, engedélyezik a cookie-kat. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott weboldalakról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos weboldalak által küldött cookie-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában.

Amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a weboldal bizonyos funkcióiról, például nem tudja megőrizni a nyelvi beállításokat, illetve a weboldal például azt sem jegyzi meg, hogy Ön bejelentkezve maradt.

Ha a webböngésző beállítása engedélyezi a cookie-kat, ezt jelen esteben úgy értelmezzük, hogy Ön egyetért azzal, hogy weboldalunk normál cookie-kat használjon.

A cookie-k típusai

Milyen célból használja a weboldal a cookie-kat?

Személyes beállításainak tárolására

Weboldalunk látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze „kedvenc“ állásajánlatait.

Anonim statisztikai naplókhoz

Weboldalunk minden látogatása alkalmával elemzőszoftverünk név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Ugyanakkor Google Analytics név nélküli cookie-kat is használunk, hogy folyamatosan kövessük a weboldal használatát.

Minden elemzési információt név nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az egyes aloldalaknak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.

Név nélküli és bejelentkezett látogatók beazonosítására

Weboldalunk egy cookie-t használ arra, hogy megállapítsa azt, Ön név nélküli vagy bejelentkezett látogató.

Ha Ön bejelentkezett, weboldalunk némileg más tartalmat jelenít meg, mint a névtelen látogatók esetében. Ha ez a cookie nincs jelen, vagy Ön letiltja azt, weboldalunk úgy érzékeli, hogy Ön névtelen látogató, és nem jelenik meg a „Bejelentkezés“ funkció. Ha azonban a cookie engedélyezve van, weboldalunk megjegyzi, hogy Ön „bejelentkezett“.